Vyrábíme automatické bazénové rolety na zakázku

Technický popis bazénového zakrytí

Možné umístění podhladinové rolety v bazénu:

Lamela "EXTRA" podle normy NF P 90 - 308

Technický popis bazénového zakrytí

 

Bezpečné bazénové rolety musí být v souladu s normou NF P90-308

Nový profil lamel je zesílen a s velkým obsahem vzduchu, aby se ztížilo jejich potopení a tím posílila únosnost a bezpečnost celé rolety. Nový profil tuto normu splňuje . Pokud bazén není používán je roleta zablokována popruhy aby se nikdo nedostal do bazénu. Roleta musí pokrývat celý bazén a musí být dostatečně silná, aby unesla hmotnost dospělých a dětí.

Plovoucí bazénové rolety lze instalovat jako automatické na elektrický pohon, umístěné pod hladinou a nebo nad hladinou. Ruční provedení se vyrábí pouze nadhladinové. Letní a zimní „plachty" neodpovídají bezpečnostní normě NF P90-308 nejsou tedy bezpečné, ale naopak velmi nebezpečné - plachta Vás ve vodě obepne a znehybní, a hrozí vysoké nebezpečí utonutí i pro zdatné plavce.

Značení výrobků

Od ledna 2017 budou všechny díly firmy Aspar značeny logem, aby bylo podpořeno zachování originálních částí při instalaci a tím i dlouhodobá funkčnost celého systému bazénové rolety Aspar.